Podczas remontu wykonano:

kompleksową wymianę pomostu (rozbiórka wszystkich warstw nawierzchni),
antykorozję i izolację stalowych blach nieckowych,
wykonanie nowej płyty betonowej pomostu na kruszywie lekkim typy Pylaytag,
montaż prefabrykatów chodnikowych wraz z ułożeniem nawierzchni epoksydowej, montaż belek gzymsowych i podniesienie balustrad stalowych,
wykonanie izolacij płyty pomostu oraz 2 warstw nawierzchni z asfaltobetonu,
wymianę dylatacji, odnowienie łożysk oraz ich regulację na podporach,
zabezpieczenie antykorozyjnym konstrukcji stalowej kratowej mostu,
wykonanie nowego odwodnienia mostu i korpusu drogowego dojazdów,
przebudowę sieci teletechnicznej, energetycznej i oświetlenia mostu,
remont podpór mostu wraz z wykonaniem płyt przejściowych i umocnieniem nasypów w obrębie podpór skrajnych,
przebudowę dojazdów (podbudowa, nawierzchnia, bariery, chodniki...)
utrzymanie objazdu remontowanego obiektu.


:: sierpień 2006 :: styczeń 2007
08.08.2006 - oficjalnie przekazano obiekt wykonawcy remontu firmie INTOP Szczecin.
Przystąpiono do oznakowania obiektu i zorganizowania objazdów - wszystko zgodnie z projektem.
Jednocześnie rozpoczęto rozbiórkę całego pomostu mostu tzn, od nawierzchni z kostki granitowej poprzez warstwy izolacji, betonu, krawężniki kamienne itd.
Odkryto przyczółki w celu dokonania drenażu.
Stan zaawansowania robót na moście na koniec okresu rozliczeniowego - 31.08.2006r. Czysta powierzchnia niecek z "obitą" warstwą ochronna niecek ...
Wyjątkowe warunki atmosferyczne panujące w styczniu pozwoliły na kontynuację prac antykorozyjnych w przęśle środkowym. Wcześniej zdemontowano niemal całość rusztowań roboczych.
Prace naprawcze w przęśle pośrednim od strony Gryfina. Nanoszenie powłok ochronnych do betonu na nowoułożonym betonie natryskowym.
Kontynuacja prac związanych z wykonywaniem schodów skarpowych.
Roboty związane z budową separatora i studni na dojeździe od strony m. Gryfino.
Prace wykończeniowe w rejonie przęsła pośredniego, stożków i skarp od strony Gryfina ...
zobacz wiecej...
[plik .pdf, zdjęć 24, rozmiar 2.50MB]
zobacz wiecej...
[plik .pdf, zdjęć 24, rozmiar 2.11MB]
:: wrzesień 2006 :: luty 2007
Sprowadzone na budowę sprężarki i zasobniki ścierniwa. Wykorzystane zostaną do oczyszczenia blach nieckowych oraz aplikacji zabezpieczającej nieckowe blachy stalowe.
Trwają prace związane z montażem rusztowań koniecznych dla pracy piaskarzy i malarzy podczas przyszłych prac antykorozyjnych konstrukcji kratowej mostu. Rusztowania będą stanowić również szkielet dla plandek ochronnych i zabezpieczających przed zanieczyszczeniem środowiska.
Montaż brojenia siatek w płycie pomostu oraz szalowanie w rejonie osi jezdni. Stary beton w części południowej stanowi obecnie jedyną możliwość komunikacji na budowie (transport materiałów, sprzętu i ludzi) z przeciwległą stroną mostu.
Przygotowanie podłoża i aplikacji warstwy gruntującej przed położeniem powłok ochronnych ...

Prace wykończeniowe - brukarskie, prowadzone w rejonie przyczółka od strony Gryfina.
Kontynuowane były prace związane z podnoszeniem balustrad.
Po montażu belek policzkowych konieczne będzie obrobienie mocowania dylatacji typu Maurer.
W lutym warunki pogodowe były zmienne. Umożliwiały one prowadzenie robót głównie instalacyjnych. Drożność przejazdu była całkowita, bez żadnych utrudnień dla pojazdów i pieszych.
Montaż belek policzkowych od strony Mescherin / g. woda przy użyciu pomostu obsługowego ...

 

zobacz wiecej...
[plik .pdf, zdjęć 36, rozmiar 4.03MB]
zobacz wiecej...
[plik .pdf, zdjęć 24, rozmiar 1.99MB]
:: październik 2006 :: marzec 2007
Przygotowane zbrojenie wraz z oszalowaniem płyty pomostu w przęśle od strony Mescherina (jezdnia południowa)
Trwają prace betonowe ostatniego odcinka płyty pomostu (na kruszywie Pollytag) w dniu 12.10.2006r. Warunki pogodowe sprzyjają prowadzeniu prac budowlanych.
Od strony dojazdu od Mescheina wykonywane są prace zbrojarskie skrzydełek oraz prowadzone są roboty drogowe związane z ustawieniem nowych krawężników kamiennych oraz nawierzchni typu "polbruk" na chodnikach ...
Strona od Mescherina - nowe stożki z polbruku i schody skarpowe wraz z wyremontowanym przęsłem pośrednim.
Teren międzyodrza, stanowiący składowisko dla materiałów rozbiórkowych został przez Wykonawcę Intop – Szczecin uporządkowany i doprowadzony do stanu z przed remontu mostu
Po zamontowaniu belek gzymsowych konieczne będzie wypełnienie pustki pomiędzy prefabrykatem chodnika a prefabrykatem gzymsu.
Prace montażowe związane z belka gzymsową
Montaż belek policzkowych ukończono, podobnie jak kolektora odwodnieniowego ...
zobacz wiecej...
[plik .pdf, zdjęć 36, rozmiar 3.29MB]
zobacz wiecej...
[plik .pdf, zdjęć 15, rozmiar 1.46MB]
:: listopad 2006 :: kwiecień 2007
Przepisy ochrony środowiska oraz trudny dostęp do elementów kratowych stalowej konstrukcji nośnej kratownicy wymusza budowę skomplikowanych rusztowań roboczych, stosowania osłon i zabezpieczeń plandekowych.
Trwają prace związane z zakończeniem montażu dylatacji Maurer i przygotowaniem podłoża płyty pomostu do robót bitumicznych.
Rozpoczęto proces przygotowywania podbudowy pod roboty bitumiczne na dojeździe od strony Gryfina
Trwa ustawianie kamiennych krawężników granitowych oraz wpustów z blachy nierdzewnej ...
Sukcesywne przygotowywanie betonu na zapleczu celem wykonania wypełnień w chodnikach na moście.
Wypełniania styku pomiędzy elementami prefabrykowanymi.
Uszczelnianie styków uzupełniającego betonu.
Filary mostu poddano czyszczeniu ...
zobacz wiecej...
[plik .pdf, zdjęć 36, rozmiar 3.03MB]
zobacz wiecej...
[plik .pdf, zdjęć 7, rozmiar 0.93MB]
:: grudzień 2006 :: maj 2007
Montaż prefabrykatów chodnikowych.
Montaż bariero-poręczy typu "Mosty Mazowieckie" na dojeździe od strony Gryfina. Małe natężenie ruchu samochodowego umożliwia bezpieczne prowadzenie prac bez konieczności zamykania przejezdności przez most.
Betonowanie warstwy nadbudowy chodnika od g. wody.
Kontynuacja prac antykorozyjnych ...

Końcowe prace zwiazane z oddaniem obiektu do eksploatacji.
Porządkowanie terenu ...

zobacz wiecej...
[plik .pdf, zdjęć 36, rozmiar 3.11MB]
zobacz wiecej...
[plik .pdf, zdjęć 14, rozmiar 1.34MB]
:: czerwiec 2007
zarządzającym serwisem jest INWEST-PROJEKT mgr inż. Dariusz Bury - inżynier kontraktu remontu mostu przez Odrę Wschodnią w Gryfino-Mescherin