:: wykonawcy i finansowanie inwestycji
Zamawiający:


Województwo Zachodniopomorskie

www.um-zachodniopomorskie.pl

Kierownik Projektu:

mgr inż. Janusz Myszkowski
ZZDW - Koszalin
ul. Szczecińska 31,
75-122 Koszalin
www.zzdw.koszalin.pl

Inżynier Kontraktu:

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury
ul. Majowa 7, Wołczkowo
72-003 Dobra
www.inwest-projekt.com.pl

Jednostka Projektowa:

Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe
OMEGA
ul. Myśliwska 27B/4
81-572 Gdynia
Wykonawcy:

International Protective Coatings
ul. Śląska 23/25
81-319 Gdynia
www.international-paint.com

INTOP Maurer Sohne
ul. Celna 4
70-644 Szczecin
www.intop.szczecin.pl


Nad prawidłowym przebiegiem prac czuwali:  
Zespół
Inżyniera
Kontraktu
mgr inż.Dariusz Bury
Insp. nadzoru (roboty: mostowe, drogowe, wod.-kan.)
mgr inż. Janusz Wasilkowski
Insp. nadzoru (roboty mostowe)
mgr inż. Dariusz Grałek
Insp. nadzoru (roboty energetyczne)
mgr inż. Mariusz Bala
Insp. nadzoru (roboty teletechniczne)
mgr Edward Drzymała
Asystent d/s rozliczeń i sprawozdawczości +
Insp. nadzoru (roboty drogowe)
   
Zespół
Wykonawcy
mgr inż. Mirosław Lipski
Kierownik Budowy
mgr inż. Artur Biszewski
Kierownik Robót
mgr inż. Szymon Warsz
Inżynier Budowy
mgr inż. Kazimierz Wajs
Kierownik Robót
mgr inż. Katarzyna Małgowska
Inżynier Budowy
Zbigniew Sałapata
Kierownik Robót
mgr inż. Ireneusz Pacholski
Kierownik Robót

i została w 75% współfinasowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu INTEREG IIIA
:: zakres wykonanych robót w liczbach:
Rozbiórka nawierzchni z brukowca i kostki kamiennej na moście i dojazdach - 2.136m2,
Rozbiórki płyty pomostu na blachach nieckowych i chodników - ok. 600m3,
Roboty ziemne - ok. 600m3 , naprawy PCC podpór - 300m2 i iniekcje żywiczne - 50mb,
Roboty Izolacyjne blach nieckowych, płytach: pomostu i przejściowych - ok. 3.100m2,
Wykonanie żelbetowej płyty pomostu i chodników z B-30 na bazie kruszyw lekkich typu Pylaytag oraz płyt przejściowych typu angielskiego - ok. 400m3,
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej konstrukcji mostu - ok. 18.000m2,
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych - ok. 1.710m2,
Wykonanie nawierzchni:
- bitumicznych ( asfaltobeton ) na moście i dojazdach - ok. 2.140m2,
- z polbruku na dojściach do mostu i zabudowy stożków - ok. 640m2,
- z żywic syntetycznych STO o grub. 3 mm na chodnikach mostu - ok. 1.100m2,
Montaż dylatacji modułowych, szczelnych firmy Maurer - 43mb,
Wykonanie odpływowego kolektora zbiorczego z PCV o O 300 mm - 530MB,
Montaż linii kablowych nN sterowania mostem i przebudowa kablowych linii telekom. i teletechnicznych - po 320mb oraz montaż oświetlenia na moście - 8 lamp,
Ustawienie krawężników kamiennych na moście i dojazdach - 720mb , montaż barier typu SP-06 na dojazdach - 151mb oraz nadbudowa poręczy - 526mb.
zarządzającym serwisem jest INWEST-PROJEKT mgr inż. Dariusz Bury - inżynier kontraktu remontu mostu przez Odrę Wschodnią w Gryfino-Mescherin