:: informacje ogólne

W okresie od sierpnia 2006 do czerwca 2007 na zamówienie Wojewody Zachodniopomorskiego przy 75% finansowania z środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu INTERREG IIIA - został przeprowadzony remont mostu na Odrze Wschodniej w miejscowości Gryfino w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 120.

Serwis ten przedstawia całość wykonanych prac związanych z tą inwestycja, jak również prezentuje historię tego pięknego obiektu.


:: historia mostu

Odwodnienie pomostu stanowią wpusty umieszczone przy krawężniku zakończone stalową rurą spustową, Woda odprowadzana jest w dół bezpośrednio do rzeki. Dylatacje umieszczone są nad łożyskami skrajnymi oraz w tych miejscach gdzie została przerwana ciągłość pomostu tj. między częścią podnoszoną i stałą oraz pomiędzy pomostem podwieszonym a wspartym na węzłach (przegubach). Nad łożyskami skrajnymi dylatacje palczaste. Łożysko stałe znajduje się na filarze. Łożyska ruchome stalowe dwuwałkowe.

Podpory skrajne w postaci masywnych przyczółków betonowych z przejazdem, za którym znajduje się korpus podpory przejazdu. Jest to przyczółek ze skrzydłami równoległymi. Posadowienie podpór jest nieznane, najprawdopodobniej filary posadowione są na kesonach, a przyczółki na kesonach lub palach. Na obiekcie prowadzone są kable oświetleniowe, zasilające latarnię przymocowane do słupków dźwigarów kratowych. Ponadto prowadzone są kable zasilające urządzenia do podnoszenia pomostu.

Na obiekcie prowadzone są przewody oświetleniowe, energetyczne i teletechniczne. Do konstrukcji przęseł przymocowane są znaki nawigacyjne wyznaczające koryto dla żeglugi. Nad przęsłem podnoszonym znajduje się kabina sterownicza, w której znajdują się urządzenia do podnoszenia przęsła przeciwwagą. Przęsło podnoszone jest na wysokość 7,0 m. Do przeglądów i utrzymania bieżącego mostu podwieszony jest do poprzecznic, wózek rewizyjny.

:: znaczące daty w historii mostu
1857r. zakończenie budowy pierwszego mostu (most drewniany o długości 281m i szer. 6,20m)
1888r. zawalenie się 5 przęseł środkowych,
1913r. nowy most stalowy - kratowy 3 przęsłowy (w miejsce drewnianego) o rozpiętości teoretycznej 246,00m (71,40 + 103,20 + 71,40) i szer. 10,30m. Całkowita długość łącznie ze skrzydłami) - 266,70m
1945r. wysadzone przęsło środkowe pod koniec wojny
1955r. odbudowany po zniszczeniach wojennych
2006r. kapitalny remont (po 50 latach)

wspomnienie o Łabudzie

Historia mostu - czasy przed II Wojna Światową
Budowę pierwszego mostu drewnianego ukończono w 1827r. (o długości - 281m i szer. 6,20m).
Był to most wzniesiony na podwójnych filarach drewnianych - palowych (a nad nimi właściwy most z usztywnionymi słupami). Most składał się z 22 przęseł (jarzm z wbijanych pali) z 4 jarzmem o szerokości 10m dla przepływu barek. Most wzniesiony był ponad poziom lustra wody na wysokość ok. 4,75m. Identyczny most zbudowano na Odrze Zachodniej w Mescherinie (Niemcy).
Krótkie przęsła powodowały piętrzenie się lodów. W dniu 6.04.1888r. środkowa cześć mostu drewnianego (5 przęseł) uległa całkowitemu zawaleniu.

Poniesione straty oszacowano na kwotę ok. 92 tys. marek. Z czasem dokonano ich odbudowy. Ustawa z dnia 4.08.1904r. dotycząca regulacji dolnej Odry (obwałowań i pastwisk) polepszającej spływ wody wymusiła konieczność budowy nowych mostów w miejsce starych drewnianych (krótkie przęsła).
W latach 1911-1913 przystąpiono do budowy nowych mostów stalowych. Most nad Odra Wschodnią (Regalicą) stanowi przedłużenie obecnej ulicy Piastów (dawnej Bruckenstrabe).
Budowę 3 przęsłowego mostu stalowego - kratowego ukończono w 1913r. (o długości-250m i szer. 10m) i dokonano uroczystego poświęcenia w dniu 31.01.1913r. Przęsło środkowe o rozpiętości 103m (pomiędzy 2 masywnymi-kamiennymi filarami) przeznaczone dla przepływu barek wyposażone było dodatkowo w obrotowy mostek o 7m rozpiętości. Budowniczowie mostu to: Narten, Braun, Stuwert, Ostmann i Herbst.

Most ten jak również ten drugi Mescheriński utrzymywane były przez tutejsza władzę powiatu. Do 1925r. pobierane było przy przejeździe cło przynoszące roczny dochód ok. 3 tysięcy marek. Z dniem 1.04.1928r. utrzymanie mostów odrzańskich wraz z drogami komunikacyjnymi Gryfino-Szczecin objęła prowincja pomorska. Powiat partycypował w 1/5 kosztów utrzymania.W takim stanie dotrwały oba mosty odrzańskie do okresu II Wojny Światowej. Most Gryfiński uległ poważnym zniszczeniom podczas działań wojennych, uniemożliwiając przeprawę na drugi brzeg rzeki.

Historia mostu - czasy po II Wojnie Światowej
Most o konstrukcji stalowej (kratowej) trzyprzęsłowej o rozpiętościach przęseł: 71,40+103,20+71,40 i długości 246,00 m. w formie belki ciągłej z przegubami-ustrój statycznie wyznaczalny. Most jest obiektem stalowym, kratowym o konstrukcji pomostu z blach nieckowych. Przęsła mostu oparte są na masywnych betonowych filarach o nieznanym posadowieniu.

Ustrój niosący stanowią dźwigary kratowe z płytą pomostu. Płyta pomostu składa się z podłużnic i poprzecznic z ułożonymi na nich blachami nieckowymi, wypełnionymi betonem. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej są spawane, natomiast tylko styki robocze są nitowane.
Ustrój niosący stanowi kratownica o zmiennej wysokości i zakrzywionej osi przęsła środkowego. W przęśle środkowym pomost podwieszony jest do pasa dolnego dźwigarów kratowych przy pomocy wieszaków. W połowie przęsła środkowego znajduje się część podnoszona pomostu o rozpiętości 8,0 m. Wysokość podnoszenia wynosi 7,0 m. Powyżej konstrukcji dźwigara głównego znajduje się kabina sterownicza. Pomost zbudowany jest z układu poprzecznic o konstrukcji blachownicowej, drugorzędnych poprzecznic i podłużnic. Poprzecznice przymocowane są do węzłów pasów dolnych dźwigarów kratownicowych oraz do wieszaków i słupków.

Przekrycie pomostu stanowią blachy nieckowe przymocowane do górnych pasów poprzecznic i podłużnic. W płaszczyźnie pasów górnych znajdują się stężenia wiatrowe w postaci układu kratowego typu W, Nad skrajnymi podporami utworzone zostały ramy portalowe.


:: Gryfino
Gryfino należy do najstarszych miast Pomorza Zachodniego. Dzisiejsze Gryfino w momencie lokacji w roku 1254 otrzymało niemiecką nazwę Greifenhagen. W czasach współczesnych miasto aktywnie współpracuje z innymi, podobnymi mu ośrodkami. Są to trzy miasta z Niemiec - Schwedt, Gartz i Bersenbrueck, na Ukrainie - Sambor oraz w Polsce Barlinek i Raciechowice. Gryfino jest turystyczną bazą wypadową na tereny dwóch parków krajobrazowych. Jedną z atrakcji turystycznych jest przejazd przez most na rzece Odrze Wschodniej, park krajobrazowy - w Dolinę Dolnej Odry i przez most na rzece Odrze Zachodniej do Mescherin (Niemcy). (więcej...)
zarządzającym serwisem jest INWEST-PROJEKT mgr inż. Dariusz Bury - inżynier kontraktu remontu mostu przez Odrę Wschodnią w Gryfino-Mescherin